0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بلیارد بازی انفجار انفجار CRASH ROYAL حکم پاسور انفجار۲ پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Asia Asian Championship U21
Iran U21
۶
۴
China U21
inprogress
۱۴:۱۵
Saudi Arabia U21
۴۵
۱۹
Hong Kong U21
Finished
۱۲:۳۰
  Europe European Championship U20
Faroe Islands U20
۲۴
۱۸
Israel U20
inprogress
۱۳:۳۰
Austria U20
۱۷
۲۸
Spain U20
inprogress
۱۳:۳۰
North Macedonia U20
۱۷
۱۴
Poland U20
inprogress
۱۳:۳۰
France U20
-
-
Romania U20
بازی شروع نشده است
۱۵:۵۰
Italy U20
-
-
Montenegro U20
بازی شروع نشده است
۱۸:۱۰
Portugal U20
-
-
Iceland U20
بازی شروع نشده است
۱۵:۵۰
Norway U20
-
-
Sweden U20
بازی شروع نشده است
۱۸:۱۰
Luxembourg U20
۱۸
۱۱
Turkey U20
inprogress
۱۳:۴۵
Czech Republic U20
-
-
Ukraine U20
بازی شروع نشده است
۱۵:۵۰
Lithuania U20
-
-
Georgia U20
بازی شروع نشده است
۱۶:۰۰
Slovenia U20
-
-
Serbia U20
بازی شروع نشده است
۱۸:۱۰
Latvia U20
-
-
Slovakia U20
بازی شروع نشده است
۱۸:۱۵
Hungary U20
-
-
Croatia U20
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Switzerland U20
-
-
Greece U20
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Denmark U20
-
-
Germany U20
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Finland U20
-
-
Kosovo U20
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید